0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Lịch khai giảng

Khóa học Lịch khai giảng Địa điểm
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
 • 10-05-2021
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
93 Cao Thắng, Q3 hoặc 7/1 Thành Thái, Q10 Đăng ký
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
 • 24-05-2021
 • 18:00 - 21:00, thứ 2,4,6
93 Cao Thắng, Quận 3 Đăng ký
 • 24-05-2021
 • 18:00 - 21:00, thứ 2,4,6
7/10 Thành Thái,Quận 10 Đăng ký
Nghiệp Vụ Quản trị Nhân sự
 • 24-05-2021
 • 18:00-21:00 (hai, tư, sáu)
93 Cao Thắng, Quận 3 hoặc 7/1 Thành Thái, Quận 10 Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp
 • 10-05-2021
 • 07:00-16:30 (Lịch học cả tuần theo thời khóa biểu)
93 Cao Thắng, Quận 3 hoặc 7/1 Thành Thái, Quận 10 Đăng ký
 • 01-06-2021
 • 18:00-21:00 (Lịch học cả tuần theo thời khóa biểu)
93 Cao Thắng, Quận 3 hoặc 7/1 Thành Thái, Quận 10 Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing
 • 10-05-2021
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
93 Cao Thắng, Q.3 hoặc 7/1 Thành Thái, Q10 Đăng ký
 • 25-05-2021
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
93 Cao Thắng, Q.3 hoặc 7/1 Thành Thái, Q10 Đăng ký
Khóa học EPS Excel & PowerPoint nâng cao
 • 15-05-2021
 • 8:30 - 11:30 (Luyện thi Chứng chỉ quốc tế MOS)
93 Cao Thắng, Quận 3 hoặc 7/1 Thành Thái, Quận 10 Đăng ký
Luyện thi chứng chỉ IELTS
 • 31-05-2021
 • 18:00 - 20:00 (hai, ba, tư, năm, sáu)
7/1 Thành Thái, Quận 10 hoặc số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q1 Đăng ký
 • 27-04-2021
 • 18:00 - 20:00 (ba, năm, bảy)
7/1 Thành Thái, Quận 10 hoặc số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q1 Đăng ký
 • 24-05-2021
 • 18:00 - 20:00 (hai, tư, sáu)
7/1 Thành Thái, Quận 10 hoặc số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q1 Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 09-05-2021
 • 9:00 - 16:00 (chủ nhật)
8- Nguyễn Văn Tráng, Q1 hoặc 7/1 Thành Thái, Quận 10 Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 10-05-2021
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
Số 8 - Nguyễn Văn Tráng, Q1 hoặc 7/1 Thành Thái, Quận 10 Đăng ký
Đăng ký nhận tin