0906.800.096      fb.com/iiehsu        

PHÁT TRIỂN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ BÀI BÁO KHOA HỌC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

PHÁT TRIỂN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ BÀI BÁO KHOA HỌC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

PHÁT TRIỂN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ BÀI BÁO KHOA HỌC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

 

GIỚI THIỆU

Để nắm bắt được nguyên tắc liêm chính trong học thuật, và phát triển đề cương nghiên cứu và bài báo khoa học theo tiêu chuẩn Quốc Tế và còn rất nhiều phương pháp nghiên cứu và trình bày khác do Viện Đào Tạo Quốc Tế Trường Đại Học Hoa Sen khai giảng lớp “Phát triển đề cương nghiên cứu và bài báo khoa học theo tiêu chuẩn Quốc Tế”.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Buổi 1:

 1. Đạo đức trong học thuật
 2. Cách trình bày một đề cương nghiên cứu (reasearch proposal)
 3. Cách viết một bài báo khoa học
 4. Tìm kiếm ý tưởng, xác định đề tài nghiên cứu, thiết lập câu hỏi nghiên cứu

 

Buổi 2:

 1. Cách xác định mô hình nghiên cứu (model specification)
 2. Cách viết lược sử tài liệu nghiên cứu (Tổng quan lý thuyết – Literature review)

 

Buổi 3:

 1. Phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu bảng (Panel data)
 2. Phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu chuỗi thời gian (Time series)
 3. Giới thiệu các mô hình định lượng và phần mềm xử lý dữ liệu.

 

Buổi 4:

 1. Tìm tài liệu nghiên cứu
 2. Trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo
 3. Viết phần giới thiệu

 

Buổi 5:

 1. Cách thiết kế bảng câu hỏi
 2. Phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu sơ cấp

 

Buổi 6:

 1. Trình bày đề cương nghiên cứu

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Hướng dẫn học viên phát triển được đề cương nghiên cứu khoa học (research proposal) hoặc hoàn thành bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế (a draft of a paper) để trình bày tại các hội thảo khoa học và gửi cho các tạp chí khoa học.

 

GIẢNG VIÊN:

Tiến sĩ đang giảng dạy tại trường Đại Học Hoa Sen, tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường Đại học Quốc Tế uy tín và có công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín

 

VĂN BẰNG:

Chứng nhận do trường Đại Học Hoa Sen cấp.

 

ĐẶC ĐIỂM KHOÁ HỌC:

Tập trung vào kết quả đầu ra là: một đề cương nghiên cứu và tiếp tục phát triển thành bài báo khoa học (có thể phối hợp với giảng viên của khoá học).

Học lý thuyết, thực hành viết các phần trong đề cương nghiên cứu/hoặc bài báo khoa học, thực hành phần chạy mô hình dựa trên các nguồn dữ liệu nghiên cứu thực

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể phát triển được đề cương nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế (research proposal) hoặc hoàn thành một bài báo khoa học.

Được tham gia mạng lưới các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Thông tin liên hệ tại các cơ sở Đại Học Hoa Sen

 • Quận 1: 8 Nguyễn Văn Tráng. ĐT: (028) 73091991. Ext: 17425
 • Quận 3: 93 Cao Thắng. ĐT: (028) 39.253.484 - (028) 39.256.734.
 • Quận 12: Lô 10, đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung.
  ĐT: (028) 73091991. Ext: 17422, 17426.
 • Hotline: 0906.800.096
 • Website: www.iiehsu.edu.vn
 • Facebook: https://www.facebook.com/iiehsu/
Đăng ký học
Lịch khai giảng
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin